חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

כשם שמברך על הטובה כך מברך על הרעה (ב')

תוכן

ברכות מ"ח ע"ב
כשם שמברכין על הטוב כך מברכין על הרע. ע"ד המוסר, "ויאמר שלחני כי עלה השחר, ויאמר לא אשלחך כי אם ברכתני, מאן ברכתני, יהב לון גלותא וקיים לון דיפקון מניה" (זהר וישלח).