חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

כשם שמברך על הטובה כך מברך על הרעה (א')

תוכן

ברכות מ"ח ע"ב
כשם שמברכים על הטוב כך מברכים על הרע.
כלומר שהאדם צריך לומר שהן הטוב והן הרע נותן ה' ובטח מה שה' נותן לנבראיו היות שהנבראים שייכים לו שהוא צריך למלאות חסרונם בטח שנותן להם רק טוב, ז"א זה שהאדם רואה שבמצב שבו הוא נמצא הוא רע. נשאלת מדוע נראה לאדם למצב של רע, ומדוע האדם צריך לתת תודה לה' ע"ז כלומר שבטח שזה לטובת האדם המצב של רע, אחרת איך אפשר לומר שהאדם מברך את חבירו עבור זה שגרם לו רע. בחז"ל אנו מוצאים אצל ר"ע מענין תרנגול וחמור ונר שנראה לעיניו שזה רע ואח"כ ראה שהרע הזה היה לטובתו. אבל גם זה י"ל למה ה' נתן להגזלנים שיבואו שמה, .......... הוא היה יכול להשאר עם כל ג' הדברים.
א"כ משמע שגם הרע צריכים היינו הגזלנים, וגם לתיקון.