חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

כמרים

כמרים
והארץ היתה וגו' הוא מטעם, שהמרירות והפסולת, של הפירות שאינם מתבשלים בהאילן, הנקראים כמרים, אינה יוצאת מהם רק בהקליטה המיוחדת להם, שהיא האדמה. כמ"ש המכמיר בהאדמה (מעשרות ד'). אף כאן המרירות וקושיית הדינים של המלכות אינם יוצאים ממנה זולת ע"י קליטתה של הבינה, שמדת הדין שבה נקלטת במדת הרחמים של הבינה, והיא נמתקת