חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

כל דאלים גבר

תוכן

נשא תשל"ט

א) המקור של הדין הוא נמשך מהמציאות. כי בזמן שהרשע בא וטוען מה העבודה הזאת לכם, מה אומרים לו, הקהה את שניו. היינו שאין שום שכל לענות, אלא הכל הוא למעלה מהדעת. וזה נבחן כל דאלים הוא גובר, פעם היצה"ט ופעם היצה"ר. ולפי השכל אין שום הסברה לברר הטוב מפני הרע, אלא רק בכח.
לכן נפסק הדין אצל ההוא ארבא. שהגוף בעולם הזה דומה לספינה בתוך הים. וכל אחד רוצה לשלוט עליה ולקבל על הגוף בעלות. וזהו שאומרים כל דאלים הוא גובר.