חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

כל

כל
שהמים אלו שהם המוחין נמשכים ממדרגה למדרגה, דהיינו ממדרגת הבינה למדרגת ז"א, וממדרגת חג"ת דז"א למדרגת נה"י שלו, עד שהמוחין מתקבצים למקום אחד, שה"ס יסוד שלו, בקיבוץ אחד. כי היסוד כולל בתוכו לכל המדרגות. וע"כ נק' כל