חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

כל

כל
שכתוב טוב ה' לכל וגו', זה המלה לכל, הוא סתם, שאינו מפרט למי הוא טוב, שהוא משום להאיר יום אחד המאיר לכל, דהיינו היסוד,שהוא יום הששי להיותו כלול מכל חמשת הימים. וע"כ נקרא היסוד כל, וטוב ה' לכל, היינו שהטוב הנ"ל מאיר בהיסוד