חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

כל-כי כל בשמים ובארץ

כי כל בשמים ובארץ
שיסוד העולם דהיינו יסוד דז"א הנקרא בשם כל הוא אחוז בת"ת הנקרא שמים ובארץ הנקראת כנסת ישראל דהיינו מלכות.