חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

כלים חיצונים מקיפים

כלים חיצונים מקיפים
הכלים דזו"ן נפרדו מהגוף, ונעשו לכלים חיצונים מקיפים, והם בחינת הכלים דעור ובשר, שאינם כלים גמורים אלא רק בחינת מקיפים על הכלים פנימים דגוף
חלק טז' אות קס"ח