חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

כלים

כלים
בכל מדרגה יש ג' בחינות עי"מ דאחור, וכן עי"מ דפנים. כי המדרגה נחלקת בכללה לו"ק ולג"ר, ועי"מ דו"ק נקראים עי"מ דאחור, ונקראים בכללם בחינת הכלים של המררגה, או בחינת הגוף שלה.... וכן נקראים עי"מ דאחור, בשם ג' לבושין של הגוף..
חלק טז' אות קס"ה