חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

כי היא חכמתכם ובינתכם לעיני העמים

תוכן

כי היא חכמתכם ובינתכם לעיני העמים (ד,ו)
ש"עיני העמים" טוענים שצריך ללכת בתוך הדעת, ואתם הולכים למעלה מהדעת ואתם זוכים לחכמה ובינה.