חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

כיסוי וגילוי

תוכן

בזמן שישראל עושין רצונו של מקום, מלאכתן נעשית על ידי אחרים. מלאכה, היינו עבודת המידות (ברכות ל"ה ע"ב), שבזמן שעושה רצונו של מקום, כבר לא רואה שום מקום, שיהיה לו לתקן. אבל אז הקב"ה עושה לו את הכנפיים, שהוא בחינת כיסוי, ממילא כבר יש לו מקום שצריך לעבוד, בכדי לגלות את המקום וגילוי החסרון. היינו מלאכה זו הקב"ה עושה לו, היינו שמגלה לו החסרון.