חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

כיבוד אב

תוכן

כיבוד אב בזהר (אות קמה): ועל דא, בן יכבד אב ועבד אדוניו. ובהסולם: וע"כ אומר הכתוב וכו', חרפה הוא בעיניכם לומר שאני אביכם, או שאתם עבדי. ואם אב אני איה כבודי וגו'. משום זה אומר הכתוב: והנה בן וכו', זה הוא בן המכבד לאביו כראוי. והיינו יצחק, וכמש"כ לעיל (אות קמא-קמב): בן יכבד אב, דא יצחק לאברהם. והיינו בשעה שעקד אותו על המזבח.
ואם אדם אומר שהוא בן יכבד וכו' - איפה הכיבוד שלו?! וזה נקרא שכינתא בעפרא. וצריכים להתפלל לאקמא שכינתא מעפרא.