חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

כט

תוכן

גלגל שינוי הצורה
כט. ומתחילה אציע דעת חז"ל בדבר השתלשלות דורות העולם, אשר הגם שאנו רואים את הגופים שמתחלפים ועוברים מדור לדור, הנה זהו רק מקרה הגופות, אולם הנפשות, שהם עיקר העצמות של הגוף, המה אינם נעדרים במשפט בני חילוף, אלא המה נעתקות ובאות מגוף לגוף מדור לדור, שאותם הנפשות שהיו בדור המבול הם נעתקו ובאו בדור הפלגה ואחר כך בגלות מצרים ואחר כך ביוצאי מצרים וכו', עד דורנו זה, ועד גמר התיקון. באופן, שאין כאן בעולמנו שום נשמות חדשות על דרך התחדשות הגופות, אלא רק סכום מסוים של נפשות באות ומתגלגלות על גלגל שינוי הצורה מפאת ההתלבשות בכל פעם בגוף חדש ובדור חדש.
ולפיכך, בהתחשבות מבחינת הנפשות, נבחנים כל הדורות מעת תחילת הבריאה עד להגמרה של התיקון, כמו דור אחד שהאריך את חייו כמה אלפים שנה עד שהתפתח ובא לתיקונו כמו שצריך להיות, ולא חשוב כלל מבחינה זו מה שבינתים החליפו כל אחד ואחד גופותיהם כמה אלפי פעמים, משום שעיקר העצמות מהגוף שנקרא נפש לא סבלה כלום מחילופים האלו.