חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

כח

תוכן

ביאור המשנה "הכל נתון בערבון ומצודה פרוסה על כל החיים"
כח. ואחר שידענו את כל האמור לעיל, הרוחנו להבין משנה סתומה במסכת אבות (ג, טז). וזה לשונה: "הוא היה אומר (רבי עקיבא), הכל נתון בערבון ומצודה פרוסה על כל החיים. החנות פתוחה, והחנוני מקיף, והפנקס פתוח, והיד כותבת, וכל הרוצה ללוות יבא וילוה, והגבאים מחזירים תדיר בכל יום, ונפרעים מן האדם מדעתו ושלא מדעתו, ויש להם על מה שיסמוכו, והדין דין אמת, והכל מתוקן לסעודה", עד כאן לשונו. והמשנה הזאת, לא על חנם נשארה סתומה לפנינו במשל מבלי לרמז אפילו על פתרונה, שזהו יורה לנו שיש כאן עמקות מרובה להתעמק בה. אכן היא מתבארת יפה יפה על פי הידיעות שרכשנו עד הנה.