חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

כז

תוכן

כז. ואין לשאול, אם כן היה יותר נכון לכנותו בשמות הנוהגים בדרכי השכל, שהם עיון והשגה וכדומה מהביטויים שאנו מבליטים (אולי צ"ל 'מבטאים') את התופעות השכל העיוני. והעניין הוא, משום שאין לו דמיון כלל לדרכי תופעות השכל, משום שהשכל הוא ענף פרטי מיוחד שנמצא בין כל הפרטים שבהמציאות, ועל כן יש לו דרכים מיוחדים לדרכי הופעתו, מה שאין כן ענינים שבהמדרגות, להיותם כלל שלם הכולל כל הפרטים שנמצא בעולם, א"כ יש לכל פרט ופרט דרכים משונים זה מזה. ועל פי רוב, דומים הם לגופי בעל חי. כלומר, בשעה שמשיג איזה מהות, הריהו משיג את כולו מראשו עד סופו.