חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

כולו מרור

תוכן

היינו שבזמן הגאולה מרגישים שהגלות הי' כולו מרור. משא"כ לפני הגאולה עוד לא יכולים לדעת שהגלות היא כ"כ מרור. וזהו כיתרון האור מתוך החושך, שבזמן שרואים את האור, אז יכול לראות את החושך. שז"ס אם אין דעת, שהדעת עדיין בגלות, הבדלה מנין.