חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

כוחות הטבע

תוכן

כח המקורי: כח השורשי המקיף עם כל פעולות

חזיונות הטבע: הוא "כח המניע"


הספוגיות: (עלאסטיציטעט) הוא כח ההתנגדות

שנמצא בהגוף לאיזה כח שירצה או להגדילו

יותר מגבול או לצמצמו פחות מגבולו.


ג' מינים יש כאן הא' שיתנגדו במדרגה אחת

להכח הרוצה להקטינו כמו לכח הרוצה להגדילו

הב' שמתנגד לכח המקטין ביותר מלכח המגדיל

הג' שמתנגד לכח המגדיל ביותר מלכח המקטין


אבידת כח הספוגית: אם הלחיצה היא רגילה אז אחר שסר הלוחץ ישוב הספוגי למדתו התמידה ואם אמנם הלחיצה היא בכחות חזקים

במאד אז יאבד שיעור גדול מהספוגיות שלהם

דהיינו אשר אפי' אחרי שסר מהם הלוחץ מ"מ לא

ישובו עוד לתמונתם הראשונה ויש כאן ג' מינים.


      הא' אם הלוחץ הנ"ל היה פועל להרחיבו

מגבולו כי מתחו ביותר אז אובד כח ספוגיותו

להתצמצם בהתנגדות.


    הב' אם הלוחץ הנ"ל צמצמו ביותר אז אובד

כח ספוגיותו להתמתח בהתנגדות.