חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

כוונת הטבילה

תוכן

הנה בערב שבת אחר חצות תכין עצמך לשבת. ותלך לטבול להטהר מן הזוהמא של ששת ימי החול. ותכוין מקו"ה - אל"ף ה"ה יו"ד ה"ה, שנמשך מאימא לז"א. והוא טובל שם ונטהר מכל הפגמים. ויכוין שהוא מקור לשאר הג' אהי"ה אחרים. ויכוין מים - ט' יודי"ן דעסמ"ב. ויטבול כפי חפצו: והנכון מי שהוא בעל תשובה לטבול ט"ו טבילות: א' בתחלה

לטהר עצמו מן הזוהמא של העונות; ואחר כך י"ב, כנגד הי"ב אותיות שיש בג' שמות יהו"ה אהי"ה אדנ"י, ואחר כך טבילה א' לשלבם - יאאההדוינהה"י. ואחר כך טבילה אחרונה לקבל קדושת שבת.