חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

כהן הדיוט

כהן הדיוט
כי מיכאל הוא כהן הדיוט כלפי אדונו, שהוא חסד דז״א, ועם כל זה אע״פ שהוא כהן הדיוט כלפי אדונו, הוא מלך על חיות הקודש שביצירה