חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

כד

תוכן

כד. ולפיכך מתוך ההכרח האמור, ניתנה התורה ביחוד לאומה הישראלית גזע אברהם יצחק ויעקב בלבדה, כי לא היה מקום אפילו להעלות על הדעת ששום זר ישתתף עמה. אמנם בגלל זה, נתקנה ונעשית אומה הישראלית כמין מעבר, שעל ידיהם יזרמו ניצוצי ההזדככות לכל מין האנושי שבעולם כולו, באופן שניצוצי הזדככות הללו הולכים ומתרבים יום יום כדמיון הנותן לאוצר, עד שיתמלאו לשיעור הנרצה, דהיינו עד שיתפתחו ויבואו לידי כך שיוכלו להבין את הנועם ואת השלוה השרויים בגרעין של אהבת זולתו, כי אז יבינו להכריע את כף הזכות ויכניסו את עצמם תחת עולו ית', והכף חובה יתבער מן הארץ.