חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

י"ג מילים אחר בראשית ברא אלקים

י"ג מילים אחר בראשית ברא אלקים
שאלהים שבמקרא דהכא בראשית ברא אלהים, שה"ס הבינה המאצלת לנוקבא דז"א, אפיק י"ג מלים שהן: את השמים ואת הארץ והארץ היתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום ורוח, דהיינו עד אלהים תנינא, שאלו י"ג תיבין רומזים על אותם י"ג עלין של שושנה בין החוחים בסוד הים העומד על שני עשר בקר, ... שהם הכנה והכשר לכנסת ישראל שתקבל י"ג מכילן דרחמי.