חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

יתרו כהן מדין

יתרו כהן מדין
הרי כהן און לא כתוב ביתרו, כהן מדין כתוב. אמר לו, הכל הוא אחד, מתחילה היה נקרא כהן און חותנו של יוסף, ואח"כ נקרא חותנו של משה כהן מדין. והכל הוא סוד אחד. שכהן מדין הוא כמו כהן און. ... ... ומה שנאמר כהן מדין, ה"ס אשת מדינים.