חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים וגו', (אסתר ג, ח) גרסא ב'

תוכן

שמעתי ליל פורים אחרי קריאת המגילה תש"י
"ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים" [אסתר ג' ח'], המן אמר שדעתו היא שנוכל להצליח לאבד היהודים, מטעם שהם בפירוד בין אדם לחברו, על כן הכח שלנו נגדם, בטח שנצליח. כי זה גורם פירוד בין אדם למקום, וממילא ה' לא יעזור להם, כיון שהם נפרדים ממנו.
לכן הלך מרדכי לתקן את הפגם הזה, כמו שמבואר בהכתוב "נקהלו היהודים וכו'" [שם ט' ב'], "להקהל ולעמוד על נפשם" [שם ח' י"א]. היינו על ידי ההתאחדות, הצילו את נפשם.