חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים וגו', (אסתר ג, ח) גרסא א'

תוכן

שמעתי ליל פורים אחרי קריאת המגילה תש"י
שהמן אמר כיון שהיהודים אינם באחדות אלא שהם בפירוד אחד מהשני, על כן אנחנו נוכל להם.
ומרדכי תיקן את זה, כמו שמבואר בפסוק: נקהלו היהודים וכו', היינו שנתאחדו על ידי זה ועמדו על נפשם. שעל ידי ההתאחדות הצילו את נפשם.