חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

ישמעאל ותחתונים

ישמעאל ותחתונים
... ג' חלוקים, א) שיעקב היה הקיום שלמעלה ומטה. ב) ויצחק רק למעלה בקדושה עליונה. ג) וישמעאל רק למטה. ... ...
... וישמעאל היה ככל התחתונים שאין להם אחיזה אלא למטה מחזה ולא כלום למעלה מחזה.