חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

יציאה וביאה בעבודה

תוכן

צבאות הוא חיבור של ב' דברים, היינו צא-ובאת, שהוא יציאה מעבודה וביאה לעבודה, שעל ידי שניהם נעשה שם קדוש, שהוא לשון חיילם, משום דדרך המלחמה רק על ידי ב' דברים. ויש לומר על דרך זה מה שאמר דוד המלך צאו ופשטו ידיכם בגדוד.