חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

ים

ים
יקוו המים וזורקם אל הים שהיא הנוקנא בעת שיש לה מוחין דחכמה ועל ידו נתתקנת הארץ שהיא הנוקבא בעת שיש לה כל המוחין הן חכמה והן חסדים