חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

יז/ב

תוכן

הערבות "שכל ישראל ערבים זה בזה" (סנהדרין כז, ב שבועות לט, א) יז/ב. וזהו דבר הערבות אשר כל ישראל נעשו ערבים זה לזה, כי לא ניתנה להם התורה בטרם שנשאל כל אחד ואחד מישראל אם מסכים לקבל עליו את המצוה של אהבת זולתו בשיעור הכתוב "ואהבת לרעך כמוך" בכל שיעורו (כפי…

המסמך המלא פתוח לרשומים בלבד

לחץ כאן להרשמה