חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

יוסף

יוסף
משה ויוסף במדרגה של סוד אחד הם נמצאים, בסוד של אות ו' שבמילוי היא ו"ו שתי ווין ביחד. אשר ו' ראשונה הוא משה, שהוא ת"ת, ו' שניה הוא יוסף, שהוא יסוד.