חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

יונה - כנסת ישראל

יונה
יונתי בחגוי הסלע בסתר המדרגה. יונתי, היא כנסת ישראל, דהיינו השכינה. ...