חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

יונה

יונה נשר, ז"ש דרך הנשר בשמים, שאינו ירא מפני עופות העולם, משום שהנשר היא מלכה עליונה, דהיינו בינה, וממשלתה בימים טובים ושבתות, אבל יונה, היא מלכות, שממשלתה בששת ימי בראשית. והיא בגלות, אין לה מנוח לכף רגלה.