חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

יונה

יונה
והיונה, שה״ס מנעולא, נשפלת ויורדת למדרגתה, שהיא בחינה אחרונה של ש״ך הניצוצין, הנקראת ל״ב האבן ..., שאין עוד מדרגה נמוכה ממנהו