חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

יום שהלבנה מתחדשת

תוכן

ענין תקעו בחודש שופר
י"ל הלא בכ"ה אלול נברא העולם. וביום שנתלו המאורות היה ביום רביעי, היינו בכ"ח אלול. אם ל' יום של חדש, או כ"ט שאנו עושים שהוא מיום שנולד הלבנה, א"כ ר"ח היינו יום חידוש הלבנה צריך להיות בכ"ח באלול.
כמו כן א"א תקעו בחודש שופר, היינו יום שהלבנה מתחדשת. וזה ראש השנה, א"כ איך זה מתאים למעשה בראשית?