חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

יד-טו

תוכן

יד-טו. וזהו ששיער הלל הנשיא, אשר 'ואהבת לרעך כמוך' הוא המטרה האחרונה שבמעשיות, כי הוא האופי וצורה היותר ברורה להאדם שלא יטעה בה, משום שהמעשים מסודרים לעיניו, אם מקדים צרכי חבירו על צרכי עצמו, ולפיכך אינו מגדיר המטרה ב'ואהבת את ה' אלקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך וכו'' (דברים ו, ה).
כי באמת הם היינו הך, כי גם לחבירו צריך לאהב בכל לבבו ובכל נפשו ומאודו, כי כן מתבטא בהמלה "כמוך", כי את עצמו ודאי שאוהב בכל לבבו ונפשו ומאודו, אלא בהשי"ת יכול לרמות את עצמו, ובחבירו הדבר פרוש תמיד לנגד עיניו.