חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

ידיעה

ידיעה
נתיב לא ידעו עיט, כלומר, שאין שם זווג, המכונה ידיעה וע"כ אומר עליה הכתוב נתיב לא ידעו עיט, כי הוא לא אתיידע (עי' היטב בהמאמר מנעולא ומפתחא).