חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

יביאה

יביאה [כל נדיב לבו יביאה את תרומת ה'] ... שואל,יביאה כתוב, ולא כתוב, יביאוה. ואומר, אלא יביאה שהוא לשון יחיד, יורה ליחד הכל כאחד, דהיינו זו"ן וכן יביא לא כתוב, אלא יביאה, שיורה על המלכות הנקראת תרומה, שיעלה אותה אל בעלה ביקר כמו שצריך.