חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

יא

תוכן

יא. אולם עדיין עולם כמנהגו נוהג, והקרע הגדול והנורא הזה לא בלבד שלא נתאחה, אלא להיפך, שהולך ומתרחב לעינינו לתהום נורא מאד מבלי לראות ולקוות עוד על איזה מוצא ומפלט ממנו. ובהביטי על כל אלו הנסיונות האמורים לעיל שהשתמשו בהם האנושות כמה אלפי שנה עד הנה ולא הועילו, הריני שואל, אולי אין לבקש כל עיקר את תיקון הקרע הזה מצד המשגיח, אלא כל התיקון הגדול הזה מצוי בידינו עצמנו?