חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

יא

תוכן

יא. עתה נתרחב לנו דבר התכלית של 'ולדבקה בו' (דברים יא, כב), אשר הרוממות הדביקות ההוא אינו אלא בחינת השתוות הענף לשורשו. ולעומתו לצד השני, אשר כל עניין השפלות אינו אלא בחינת הרחקה משורשו. או במלות אחרות, אשר כל בריה שדרכיה מתוקנות להשפיע לזולתו ביותר, נמצאת מתרוממת ביותר ומסוגלת להדבק בו יתברך ביותר, וכל בריה שדרכה בבחינת קבלה ואהבה עצמית ביותר, הרי זו נמצאת מושפלת ביותר ומרוחקת מהשי"ת ביותר.