חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

יא) מהם ג' חדשים דהכר עובר

תוכן

יא) ג' חדשים להכר העובר:
אור החיה בכל מדרגה שהיא, הוא נבחן לבחינת עצמות ועיקר, שבלעדו אין עוד שום הכר בהמדרגה. ולפיכך גם בחי' העובר, אין בו שום הכר מטרם שיעברו עליו ג' חדשים. כי רק בגמר ג' חדשים, שנכנס בו המילוי דמ"ו ניצוצין של הוי'ה דע"ב, שהוא בחינת חיה דעובר, יש לו בחינת העצמות שלו, ויש לו הכר כלפי חוץ. (אות כ"א).