חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

טעם שאין אוכלים אחד אצל השני בפסח

תוכן

בסעודת שחרית דיו"ט פסח תש"ח אמר טעם על מנהג שנוהגין שלא לאכול אחד אצל השני מטעם כשרות, ולמה לא נוהגין כך כל השנה? וכמו- כן מי שיודעין בו ששם כשר בתכלית, אפילו יותר טוב מאשר אצלו בבית, ומכל מקום נוהגים שלא אוכלין? והוא מסיבת, שאיסור חמץ הוא במשהו, ועל משהו…

המסמך המלא פתוח לרשומים בלבד

לחץ כאן להרשמה