חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

טעם למנהג כיסוי המצות

תוכן

בסעודת שחרית דיו"ט פסח תש"ח
אמר טעם למה נוהגין שהמצות מונחים תמיד בהצנע, דהיינו במצה־טאש או בדבר אחר מכוסים.
כתוב: "וישא העם את בצקו טרם יחמץ, משארתם צרֻרֹת בשמלתם על שכמם". שהרמז הוא מ"צררת בשמלתם". והענין, שבפסח עדיין לא היו הכלים מתוקנים כראוי, לכן בא ענין הספירה לתקן הכלים, שזה ענין שאמרה, "כטיפת שושנה אדומה ראיתי", היינו שבליל הפסח היה נס, שאע"פ שהיתה יכולה להיות איזו אחיזה, מכל מקום לא היתה, מטעם שהיה מכוסה, ולא היה ניכר לחוץ שום דבר. וזהו הרמז "צררת בשמלתם".