חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

ח

תוכן

ח. שיטה ג' היא ריבוי אלהיות:
שיטה זו נולדה מתוך חיקה של שיטת ב' רשויות, כי חילקו והפרידו כל פעולה ופעולה מפעולות הכלליות לפי עצמה, דהיינו, הכח, העושר, השליטה, והנוי, הרעב, המות, והמהומות וכדומה, ומינו על כל אחד מהם ממציא ומשגיח מיוחד, והרחיבו הדבר לפי חפצם.