חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

ח

תוכן

ח. והדברים הללו עמוקים לאין קץ, וכבר ביארתי אותם בהרחבה כראוי בספרי פנים מסבירות לעץ החיים בענף א'. וכאן אבוא בקצרה בדרך משל, כשעשיר אחד וכו' וכו' וכו' והנה אותו עשיר ודאי שלא היתה לו שום עצה ורפואה על זה המכה הזו, אמנם שלימות השי"ת המציא לנו תרופה זו האמורה שכל העונג והטוב שמגיע לנו מידו הרחבה והמלאה, נמצאנו בהם כמו בעלים בשלו ולא כמקבל מתנה.