חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

חרן

חרן
...חרן, שהיא הנוקבא דז"א. ... ... וחרן, היא הנוקבא המקבלת אור השמש שהוא ז"א.