חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

חמשה ימים

תוכן

אלהים אלף למד הי יוד מם קטנות א' דאו"א ומאיר בה יוד ודוחה כיוצא בו לחסד מלכות דחסד ז"א בהוד דחסד ות"ת בחסד וכן בגבורה לנוק' ומאיר בה יוד בסיוע א דאהיה ות' דאבגיתץ

000  000 000 יוד הי 0 שמלה דבלע

פניו הוד דחסד ז"א

ו הוד דחסד נוק'

י' דמ"ה י' דב"ן

הרחמן וכו'

אלקים יחננו וכו'

אנא בכח וכו'