חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

חלל הפנוי

הגדרת הערך

חלל הפנוי
ה"ס בחי' אחרונה דבחי"ד שכח הצמצום שורה עליה שלא לקבל האור העליון בבחי' אחרונה זו, וע"כ נשארה חלל פנוי ואינה מוכשרת לקבל שם שום אור עד גמר התיקון.