חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

חלום דזכירה

חלום דזכירה
כיון שנסתכל יוסף בחלומו, אמר ודאי שהוא חלום דזכירה, והוא טעה בזה, כי בהקב"ה היה הכל ... אבל הוא טעה בזה, כי עוד לא היה כאן אלא בחינת התכללות הא, וכל דברי החלום, היה הכל בו בהקב"ה, דהיינו בז"א, שה"ס חסדים מכוסים, ועוד לא היה התכללות הב' שהיא מוחין דזכירה, שהם בחינת שליטתו של יוסף