חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

חכמים

חכמים
כבוד חכמים ינחלו. והעמידוהו רבנן, אין כבוד אלא תורה, שהוא ז״א הנקרא תורה, משום שאלו ל״ב אלקים שבתורה הם הכבוד שלו. כי כבוד בגיממריא ל״ב. שה״ס החכמה ... ואלו החכמים שבתורה, שהם חכמים בחכמה, יורשים כבוד זה. שהוא המוחין דל״ב אלקים.