חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

חכמים-עונתם משבת לשבת

עונתם של חכמים משבת לשבת
וכמו שבשבת בראשית לא השגיח כלל במה שכבר נפגם האדם בחטא דעצה"ד, והזו"ן נזדווגו, וקידש היום כמו לפני החטא, כי ביטל כל שליטתם דס"א אע"פ שהיה להם כח לשלוט, ..., כן בכל השבתות דשתא אלפי שני, אע"פ שהאדם עוד מלא מזוהמא דחוייא, כי עוד לא תיקן את החטא דעצה"ד,מ"מ כשהוא מזדווג בליל שבת, אין שום שליטה לכחות הרע עליו, והוא ממשיך בזווגו את הגוף והרוח של הולד הנולד, כאילו לא היה בו שום פגם מעצה"ד, דהיינו כאילו כבר תיקן בעצמו את החטא דעצה"ד.