חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

חכמים-חכמת חכמים תסרח

וחכמת חכמים תסרח
שהם מתרחקים מפנימיות התורה כמו שמתרחקים מסרחון. שעליה אמרו, וחכמת חכמים תסרח.